På denne side vil det bli lagt ut informasjon relatert til vårt nærmiljø. Dette kan være informasjon om endringer i reguleringsplaner i nærområdet, evt mottatte nabovarsler relatert til våre nabo-Vel / nærliggende eiendommer.

Tårnlia Vel fikk medhold på sin klage til kommunen

Styret mottok et nabovarsel fra kommunen hvor utbygger av Kornmo-tomten søkte om dispensasjon fra kommunens parkeringsberegninger når det gjaldt hvor mange parkeringsplasser de trengte å etablere ifm Kornmo-utbyggingen.
Styret i Tårnlia vel og Styret i Valhall Boligsameie valgte begge å sende inn klage til kommunen på dette nabovarsel / denne dispensasjonssøknad da vi fryktet at dersom denne søknad ble innvilget så ville dette få store parkeringskonsekvenser for våre beboere da våre parkeringsplasser ville bli benyttet av beboere fra Kornmo-tomten i mangel av egne park.plasser..

Nedenfor følger det klageskriv som Tårnlia Vel sendte til kommunen.

Styret har fått tilbakemelding fra kommunen at vår klage er tatt til følge slik at den aktuelle dispensasjonssøknad fra Selvaag ikke er innvilget  :-)