NYE LEKEAPPARATER

Tårnlia Vel har vært så heldige å fått innvilget en søknad til Oppegård kommune for nye lekeapparater. 

På lekeplassen i Odinsvei blir det utskiftning av et huskestativ, utskiftning av vippehuskene nytt turnstativ og balansebom. I Gjallarveien blir det utskiftning av vippehusken, nytt turnstativ, balansebom og ny svingdumpe.

Graver starter opp tirsdag den 10.12 og apparatene settes ned etter dette. Begge lekeplassene ferdigstilles før jul.

 


Hilsen styret i Tårnlia Vel.

Garasjeport - Service- og utrykningsavtale

Styret i Tårnlia Vel har fra 1 april 2011 inngått en ny service- og utrykningsavtale med firmaet Hôrmann Norge.
I eget vedlegg (nedenfor) fremgår ytterligere detaljer om hvordan du skal gå frem ved servicebehov / "akutt" hjelp, samt hva som er den enkeltes beboers ansvar når det gjelder garasjeportene.

Den nye Service- og utrykningsavtalen er to-delt. Den ene delen innebærer en årlig kontroll av garasjeportene hvor nødvendige justeringer blir foretatt og deler skiftes ut, mens den andre delen er en utrykningsavtale hvis man trenger umiddelbar bistand for å få åpnet / lukket garasjeporten i.f.m. et ”akutt behov”.

Styret i Tårnlia Vel viser til selve avtalen hvor ytterligere detaljer fremgår, herunder de økonomiske forhold relatert til evt. utrykninger hvor den enkelte beboer selv – i utgangspunktet – må betale for denne bistand (ref info i vedlegget nedenfor)


 

Belysning av skolevei
Styret i Tårnlia Vel tok høsten 2007 initiativ til å få satt opp et lyspunkt på stien som går fra krysset Kongeveien/Gjallarveien og over til Tårnåsen skole. Etter flere runder med kommunen - og diverse søknader (bl a Gjensidigefondet) - med forespørsel om økonomisk støtte med kun negative resultat, endte det med at vi sammen med Valhall Boligsameie, Augestadgrenda Vel og Tårnåsen skole FAU valgte å gå sammen i et "spleiselag" for å få satt opp et lyspunkt på denne mørklagte stien.
I slutten av september 2008 kom endelig lyspunktet på plass...... :-)