Tårnåsen 14 februar 2014.

Årsmøtet Tårnlia Vel 2014, foreløpig innkalling.

Årsmøtet er fastsatt til tirsdag 29. april 2014. Saker som ønskes behandlet, eller forslag om personer til det nye Styret, bes fremmet innen mandag 03 mars til styrets postkasse. Du kan gjerne fremme ønske om å være med i det nye styret. Alle er hjertelig velkomne. Vi trenger alle stilinger, så vil du være med å legge veien videre, vil din mening telle i et nytt Styre.

Endelig innkalling kommer i postkassen til beboerne, senest 05 april.

 

Styret har mottatt klager på parkering på parkeringsplasser og inn på området i den siste tiden. Garasjene våre er smale og krever at vi et taktfulle med hverandre. En må rygge og en må kjøre rett inn, og parkerer, slik at alle kan få opp førerdøren ved parkering.

Ute må vi trenge oss sammen og ikke kreve mer enn en plass eller parkere til hinder for annen trafikk.

Parkering inne på området over flere timer skaper problemer, utfordringer samt dårlig stemning ved fremkomst av offentlige biler, barnevogner og barn som leker. Styret er i brevs form orientert om flere steder. De som bor i tilknytning til aktuelle steder vil få brev som fremhever utfordringene, og styret ser seg nødt til å overholde hva generalforsamlingen har uttalt; Biler vil bli tauet vekk for eiers risiko og ansvar.

 

Styret

NYE LEKEAPPARATER

Tårnlia Vel har vært så heldige å fått innvilget en søknad til Oppegård kommune for nye lekeapparater. 

På lekeplassen i Odinsvei blir det utskiftning av et huskestativ, utskiftning av vippehuskene nytt turnstativ og balansebom. I Gjallarveien blir det utskiftning av vippehusken, nytt turnstativ, balansebom og ny svingdumpe.

Graver starter opp tirsdag den 10.12 og apparatene settes ned etter dette. Begge lekeplassene ferdigstilles før jul.


Hilsen styret i Tårnlia Vel.

Renovasjon
Det er nå etablert 124 nedgravde løsninger i Follo Ren sine eierkommuner og antallet er økende. Det er ingen tvil om at dette er fremtiden og vi håper dere er fornøyde med renovasjonsløsningen.
 
I forbindelse med jule- og nyttårsfeiringen bortfaller det en del virkedager. Det vil derfor bli noen forskyvninger av tømmedager. Dette vil gjøres på en mest mulig hensiktsmessig måte, slik at det ikke går for mange dager over vanlig tømmedag (se tømmekalender under). I julen produserer gjerne den enkelte beboer mer restavfall enn ellers (med tanke på julepapir etc). Vi minner om at julepapir skal sorteres som restavfall. Julepapir og juletrær kan leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner.
 
I utgangspunktet har de fleste nedgravde enheter god nok kapasitet til å håndtere få dagers avvik fra ordinær tømmedag.
Som en ekstra service har vi likevel valgt å tilby styrer i borettslag/sameier med nedgravde løsninger ekstrasekker med påskrift «Follo Ren» og «avgift betalt», som kan benyttes dersom de nedgravde enhetene overfylles. Ekstrasekkene kan hentes i ekspedisjonen hos Follo Ren frem til 3.1. Åpningstider i ekspedisjonen: hverdager 8-15.30, julaften stengt, romjul 9-14, nyttårsaften 8-12. Ekstrasekkene kan brukes dersom enkelte av enhetene blir overfylt og det settes poser utenfor. Hvis dere (eller andre dere gir oppgaven til) kan sørge for å få avfallet i en godt tettet ekstrasekk slik at søplet ikke dras utover, tar renovatøren sekken med seg når han tømmer den nedgravde enheten.
 
Tømmeplan for ukene fremover:
 
Oppegård
Adressse
Ant
Frekv
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
 
Tårnlia vel
Odinsvei 3
1 x4m3 restavfall
1 uke
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
 
Tårnlia vel
Odinsvei 3
1 x 4m3 papp/papir
2 uker
Tirs
 
Tirs
 
Tirs
 
Tirs
 
Tirs
 
Tirs
 
Tirs
 
Tårnlia vel
Gjallarveien 16
1 x3m3 restavfall
1 uke
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
Fre
 
Tårnlia vel
Gjallarveien 16
1 x 3m3 papp/papir
2 uker
Tirs
 
Tirs
 
Tirs
 
Tirs
 
Tirs
 
Tirs
 
Tirs
 
                                         
                                                           
 

Informasjon til beboerne i Tårnlia Vel angående ny avtale med Canal Digital.

 

Tårnlia Vel har inngått ny avtale med Canal Digital, da flere beboere har problemer med installert dekoder. Den nye avtalen heter Komplett MINI

Verd å merke seg er at den nye avtalen inneholder et bredbåndsabonnement (inklusive modem) og ny HD PVR dekoder med opptaksmulighet samt mulighet for Canal Digital sine nye T-We tjenester på underholdningsportalen T-We.

Tilgjengelige tilleggstjenester til ekstra kostnad for den enkelte beboer (ikke dekket av Komplett MINI avtalen) er:

Siden avtalen inneholder et bredbåndsabonnement (inkludert utlån av modem) samt mulighet for IP-telefoni, gir det beboere som i dag har ADSL bredbåndsabonnement og fast-telefoni fra andre tjenestetilbydere en mulighet til å vurdere å samle TV, bredbånd og IP-telefoni hos Canal Digital. NB: Trådløs router inngår ikke i avtalen.

 

Antatt leveranse og installasjon av modem (for bredbånd) og dekoder er siste del av oktober 2013. Bakgrunnen for at leveransen tar noe tid er at underleverandøren til Canal Digital ikke klarer å dekke etterspørselen etter den nye dekoderen og har lenger leveransetid enn normalt.

 

Styret vil informere når leveransedatoer er bekreftet og hvordan vi da skal forholde oss.

 

Mvh

Styret i Tårnlia Vel, 24 september 2013.

Nytt Renovasjonssystem Tårnlia VEL.

27.06.13

Info:

-          Tømme dag restavfall, hver torsdag

-          Tømme dag papir, 2 hver tirsdag

-          Både restavfallscontaineren og papiravfallscontaineren er dimensjonert slik at de skal være store nok til å håndtere normal avfallssituasjon + for 62 boenheter.

 

Regler for bruk av renovasjonssystemet for RESTAVFALL basert på erfaring etter installasjon av nytt renovasjonssystem:

 

1. Alle søppelposer knyttes igjen før de kastes i restavfallscontaineren

 

2. Glass skal tømmes på lokale gjenvinningspunkter som eksempelvis Prix Hellerasten.
NB: Knust glass har blitt liggende rundt restavfallscontaineren til fare for barn og dyr, og det skal ikke forekomme!

 

3. Poser/avfallsenheter som er så store at de må pressen inn i avfalls-sylinderen må deles opp eller leveres som restavfall på Oppegård Gjenvinningsstasjon Sofiemyrveien 8, da de ellers blokkerer nedfallsløpet i restavfallscontaineren.
NB: Vi har hatt tilfeller hvor store avfallsenheter er presset inn i avfalls-sylinderen og har blokkert for restavfall før restavfallscontaineren var full.

 

4. Hvis restavfallscontaineren i Odinsvei er full må avfall kastes i restavfallscontaineren i Gjallarveien og vice versa.

NB: Vi har hatt tilfeller hvor beboere har hensatt restavfall ved restavfallscontaineren fordi denne var full. Dette skal ikke forekomme da fugler/dyr river opp avfallsposene og strør innholdet utover.

 

 

 

 

Regler for bruk av renovasjonssystemet for PAPIRAVFALL basert på erfaring etter installasjon av nytt renovasjonssystem:

 

1. Alle større papir og pappenheter må deles opp i mindre deler før de kastes i papiravfallscontaineren slik at ikke nedløpet blokkeres.
NB: Isopor og plast etc som ofte er i pappemballasje skal ikke tømmes i papiravfallscontaineren

 

2. Alle papp-emballasje som det ikke er mulig å dele opp må tømmes på lokale gjenvinningspunkter som eksempelvis Prix Hellerasten.

 

Sommerbrev

Takk for flott oppslutning på fellesinnsatsen!  Mye har blitt gjort, og det ser fint ut på området. Det meste av beisingen som ikke ble gjort pga regn har styremedlemmene tatt, litt gjenstår og det er fint om de som har mulighet til å male litt tar kontakt så vi blir ferdig før sommerferien.

Sommeren og varmen er rett rundt svingen. Styret minner om noen gode regler for godt bomiljø og naboforhold:

Bruk av kullgriller
Vis forsiktighet – pga brannfare må disse tennes og brukes ute på gressplenen - IKKE på terrasser eller plattinger. Husk at leiligheten din har felles vegg med naboen! Ifølge brannforskrifter skal griller være plassert 3m i fra trevirke

Sjekk utbygg/boder for veps
Vepsen er veldig aktiv nå så se etter i takskjegg/rom/boder/gamle søppelboder og fjern vepsebol før de er for store. Profesjonell hjelp til fjerning av vepsebol betales av beboer.

Parkering
Minner om at garasjene skal brukes til parkering av bil (ikke lager mm) Får du ikke plass på parkeringen til bil nr 2, 3 eller 4, så parker fx. ved skolen. (OBS på skoleparkeringen: på hverdager må bilen være fjernet før 7.45) Det er fortsatt ikke lov å parkere inne på området.

Støy, høy musikk og lignende
Med sommeren følger mere uteliv rundt husene våre. Alle må ta ansvar og opptre hensynsfullt mot andre beboer/naboer. Høy musikk, høyrøstet aktivitet nattestid og lignende kan plage andre som vil nyte stillheten/ slappe av / sove. Vi bor tett i Tårnlia Vel, vis derfor god folkeskikk og ta hensyn!

Renovasjonsanleggget er oppe og går
Vi har etablert et anlegg nede, Odins vei og et anlegg oppe i Gjallarveien. Det er viktig at vi benytter disse og at avfallet kommer oppi. Avfallsenheter som er for store, må deles, slik at de glir ned i tanken(e) .

 

Med  ønske om en riktig god sommer til alle

Vennlig hilsen styret
06 juni 2013

 

Ny renovasjonsløsning kan nå tas i bruk.

 25.4.2013 

Den nye renovasjonsløsningen er klar til bruk

Løsningen er nå godkjent og klar til bruk. Papirbeholderne blir låst opp lørdag ettermiddag.

Sekkestativene i Tårnlia Vel tømmes for siste gang onsdag neste uke (uke 18). I slutten av neste uke kommer FolloRen og henter inn sekkestativer i Vellet.

NB: de som vil beholder sitt sekkestativ (til annen anvendelse, på hytta etc), må merke sekkestativet tydelig med at det skal beholdes, ellers blir de tatt med. FolloRen tar samtidig med papirbeholderne som er utplassert.

FolloRen starter tømming av de nedgravde til restavfall i uke 19 og papir uke 20.

Tømmedager av nedgravde enheter er som følger:

Restavfall tømmes hver torsdag

Papir tømmes tirsdager i partallsuker.

 

Canal Digital: Alle TV2 kanalene tilbake

Canal Digital. Alle TV2-kanalene tilbake Canal Digital og TV2 blitt enige om ny avtale. Det betyr at alle TV2s nisjekanaler blir tilgjengelig på Canal digital.  
Avtalen innebærer at TV2 HD, TV2 Zebra, TV2 Nyhetskanalen og TV2 Bliss blir
tilgjengelig for alle kunder i den faste delen av Grunnpakken. TV2 Filmkanalen
og TV2 Sport vil ligge i valgfri del av Grunnpakken.

Kanalene blir tilgjengelig innen 3. mai.

TV2 Sport blir tilgjengelig noe senere. Noen kunder vil måtte foreta et kanalsøk for å få tilgang til kanalene. Kunder som ønsker TV2 Filmkanalen eller TV2 Sport kan foreta et kostnadsfritt kanalbytte fra valgfri del av Grunnpakken frem til 31.
mai.

Det anbefales at dere registrerer dere som brukere på: www.canaldigital.no så blir dere oppdatert om status.  

Kanaler velger du inne på MinSide, her på www.canaldigital.no.

Du kan også ringe Canal Digital Tlf: 06090 så får du hjelp.

Huseiernes Landsforbund
Tårnlia Vel er medlem av Huseiernes Landsforbund (HL).
I eget vedlegg nedenfor fremgår hvilke fordeler man som medlem (dvs også den enkelte beboer i Tårnlia Vel) kan benytte seg av som følge av dette medlemskapet.

Link til hjemmesiden finner du også under "lenker"

  

Forretningsfører for Tårnlia Vel
Tårnlia Vel benytter i dag OBOS Forvaltor AS som vår forretningsfører (link til hjemmesiden deres finner du under "lenker").

OBOS Forvaltor sender innbetalingsgiroer for innbetaling av kvartalsvis husleie. Forfallsdatoene vi være hhv 1 jan, 1 april, 1 juli og 1 okt. 


Forsikringsselskap for Tårnlia Vel

Fra 1. januar 2010 inngikk Tårnlia Vel en forsikringsavtale med forsikringsselskapet: Hammersborg Forsikring AS - som skiftet navn til Obos Skadeforsikring as fra 1 september 2010. (link til hjemmesiden deres finner du under "lenker").

Den nye forsikringsavtalen medfører en forbedring av vår forsikringsavtale. Avtalen er billigere, samt at noen små tilleggsforsikringer er inkludert i den nye avtalen. Et eksempel her er ulykkesforsikring ved arbeid i dugnad i regi av styret, samt skader ved
bruk av Vellets lekeapparater.
Nedenfor følger "link" til div forsikringsdokumenter. Det ene dokumentet viser en oversikt over hva vår forsikring "Eiendomsforsikring Pluss" omfatter, og det andre omfatter fornyelse / endringer i avtalen for 2011. Som det fremgår av avtalen er den aktuelle egenandel ved bygningsskader avhengig av type skade hvor egenandelen utgjør mellom kr 6.000-10.000,-. Den aktuelle egenandel er en kostnad som den respektive beboer selv må ta høyde for å dekke.

Ønsker dere innsyn i vilkårene forøvrig kan dere kontakte en i styret.STOPP TYVEN !!
Det har – som mange av dere sikkert har registrert i nyhetene - vært flere boliginnbrudd i vårt nærområde. Innbrudd skjer nå både på nattestid og dagtid, til og med mens vi er hjemme og sover i vårt eget hus….. 
For å forsøke å unngå at dette skjer i vårt Vel, har Styret i Tårnlia Vel valgt å gi ut litt informasjon om noen små innbruddsforebyggende tiltak som forhåpentligvis vil gjøre hjemmet ditt – og naboens - litt tryggere….

Vi anbefaler derfor følgende innbruddsforebyggende tiltak :

 • Husk å omadresser, evt stopp post/aviser (be nabo tømme postkassen)
 • Viderekoble telefonen - mange tyver ringer før et innbrudd.
 • Unngå tom søppelkasse – be naboen benytte din søppelkasse også
 • Ikke la inngangspartiet snø igjen – spør om en nabo kan måke / koste vekk nysnøen som kommer…
 • Ikke la verdisaker / attraktive gjenstander ligge synlig fra vindu
 • La huset / uteområdet - se "bebodd" ut (la eksv. leker ligge fremme)
 • Bruk tidsbrytere på diverse lys (og evt radio)
 • Montèr ekstra sikkerhetslås (50% av innbrudd skjer gjennom dører)
 • Sørg for at vinduer er godt lukket (kjellervinduene er ekstra utsatte…)
  En kjent innbruddsmåte er at tyvene borer hull i vindusrammen for å åpne haspene fra innsiden. Vær obs på eventuelle slike små hull...
 • Montèr alarm - tyver unngår som regel hus med alarm (ref tilbud fra Securitas Direct)
 • Be naboen(e) følge litt ekstra med når du er bortreist slik at de kan varsle om noe mistenkelig finner sted. (Husk å oppgi mobil nr du er å treffe på)
 • Ikke nøl med å ringe politiet (tlf nr 112) dersom du observerer noe mistenkelig på dag-, kvelds- eller nattestid. Politiet er ekstra oppmerksomme ved innbrudd i private hjem, og observerer du noen som ”lusker” rundt i hagen, klatrer rundt på terrasser, eller ukjente som bærer med seg en stige (hvor du antar eier ikke er involvert) så kan det være grunn til å reagere og varsle politiet….!!