Styret i Tårnlia Vel Styret i Tårnlia Vel arbeider for beboernes trivsel og vellets utvikling. Styret har også som målsetting å holde kostandene på et lavest mulig nivå slik at fellesutgiftene holdes lave. Styret administrerer og følger opp at vedlikehold blir utført på Vellets fellesområder. Av prosjekter de senere årene kan nevnes blant annet nytt renovasjonsløsning, nye fjernstyrte garasjeporter, asfaltering av småveiene våre, sikring av el- anlegget i garasjene (inkl. oppfordring til sikring av el. og vann i hjemmene), nytt tak på våre garasjer, kontroll av piper/skorsteiner, oppgradering av Vellets kabelnett og avklaring på eierforholdet av eiendommene mellom Vellet og Tårnåsen skole. Vi arrangerer også årlig tenning av julegran (1. søndag i advent), samt arrangerer felles dugnader om våren - og ellers når det er nødvendig. Styret for 2014 / 2015: Styreleder: Bjørn Bukholm Styremedlem: Yngvil Dyrkoren Kjell Nilsson Varamedlem: Arild Romundstad Cathrine Melvold Kontaktadresse til styret: Tårnlia Vel Odinsvei 3, Styrets postkasse 1413 Tårnåsen (Postkasse på baksiden av postkassestativ ved Odinsvei 3