Aktiv skadedyrkontroll
Alle borettslag, sameier og boligselskaper plikter å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, oppdage og utrydde skadedyr, ref ”forskrift om skadedyrbekjempelse” Kapittel II, §2-1 og §2-2 fastsatt av Sosial og helsedepartementet 21.12.2000.
I et borettslag/sameie kan det oppstå problemer med mange forskjellige skadedyr. Desto tidligere slike problemer oppdages, desto lettere vil det være å få dem fjernet. Skadedyr som rotter, mus og maur kan forebygges gjennom serviceavtaler med et firma som bekjemper sakdedyr slik at de ikke etablerer seg og fører til unødige problemer.

Tårnlia Vel har inngått en serviceavtale med Aktiv Skadedyrkontroll AS som er et av landets ledende firmaer innen bekjempelse av skadedyr som rotter, mus, maur og andre insekter. Serviceavtalen vi har med Aktiv Skadedyrkontroll går ut på forebyggende tiltak mot rotter og mus i form av utplasseringer av åtestasjoner og fire årlige inspeksjoner. Åtestasjonene er plassert i hver ende av rekkehusene. Disse er solide og giften som benyttes festes inne i boksene slik at det ikke oppstår fare for søl. Giften er ikke tilgjengelig for barn eller husdyr.   
 
Utenom denne avtalen med Tårnlia Vel, kan Aktiv Skadedyrkontroll yte assistanse til beboere for egen regning. Oppdages dyr som f.eks kakerlakker, biller, møll, veggdyr, stokkmaur o.l. inne i en leilighet, kan firmaet foreta en gratis befaring med artsbestemmelse og evt. gi tilbud på tiltak. 

Gi beskjed til styret dersom slike situasjoner oppstår. 
 
Aktiv Skadedyrkontroll har tlf.nr  07007
Døgnvakt telefon 815 00 098.